Om Havila Kystruten

En ny aktør i en tradisjonsrik næring

Havila Kystruten AS er et 100 % norskeiet selskap med base i Fosnavåg utenfor Ålesund. Selskapet vil fra januar 2021 ha 4 nye skip seilende langs norskekysten på strekningen Bergen – Kirkenes, med anløp i 34 havner på nordgående rute og 33 havner på sørgående.

Den tradisjonsrike Kystrute historien er over 100 år gammel og har involvert flere selskaper. Havila Kystruten blir den nye aktøren med de mest miljøvennlige skipene og som stolt skal levere fantastiske opplevelser langs kystlinjen både for lokal-reisende og internasjonale turister.

Havila konsernet har lange tradisjoner innen maritim næring og er involvert i kjente selskaper som Havila Shipping ASA, Volstad Maritime AS og Fjord1. De seneste årene er transport og reiseliv blitt en viktig del av selskapet interesser i selskaper i tillegg til havila Kystruten som: Fjord1, Widerøe, The Fjords, Fjord Tours og Havila Hotels.